22,3000 zł
-0,45% -0,1000 zł
Sygnity SA (SGN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 63 978 58 662 56 248 55 743
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 898 9 970 6 563 2 937
Zysk (strata) brutto (tys.) 12 771 6 543 5 857 -6 489
Zysk (strata) netto (tys.)* 10 882 4 387 4 550 -3 888
Amortyzacja (tys.) 2 051 2 067 2 068 1 840
EBITDA (tys.) 11 949 12 037 8 631 4 777
Aktywa (tys.) 336 751 315 991 304 704 272 943
Kapitał własny (tys.)* 60 745 65 073 69 646 65 757
Liczba akcji (tys. szt.) 23 089,947 23 089,947 23 089,947 23 089,947
Zysk na akcję (zł) 0,471 0,190 0,197 -0,168
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,631 2,818 3,016 2,848
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej