pb.pl
7,3200 zł
-0,81% -0,0600 zł
Sygnity SA (SGN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 68 651 119 054 73 654 83 605
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -27 415 1 999 -27 929 -3 127
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -28 894 1 254 -29 148 -4 138
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -27 785 1 145 -24 462 -1 225
Amortyzacja (tys. zł) 4 374 4 079 3 547 2 946
EBITDA (tys. zł) -23 041 6 078 -24 382 -181
Aktywa (tys. zł) 446 187 480 408 411 956 489 148
Kapitał własny (tys. zł)* 158 088 214 113 125 803 122 505
Liczba akcji (tys. szt.) 11 886,242 11 886,242 11 886,242 11 886,242
Zysk na akcję (zł) -2,338 0,096 -2,058 -0,103
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,300 18,014 10,584 10,306
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej