pb.pl
1,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Cognor SA (COG)

Wyniki finansowe - COGNOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 550 666 471 242 519 694 516 325
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 45 309 13 036 15 116 31 550
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 43 332 -352 10 297 22 779
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 32 271 -4 958 8 756 16 145
Amortyzacja (tys. zł) 10 847 11 005 11 698 11 393
EBITDA (tys. zł) 56 156 24 041 26 814 42 943
Aktywa (tys. zł) 914 645 1 001 378 1 067 736 1 037 247
Kapitał własny (tys. zł)* 282 929 278 164 284 896 301 028
Liczba akcji (tys. szt.) 118 615,660 120 417,142 120 417,142 120 417,142
Zysk na akcję (zł) 0,272 -0,041 0,073 0,134
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,385 2,310 2,366 2,500
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej