pb.pl
1,2000 zł
8,60% 0,0950 zł
Cognor SA (COG)

Wyniki finansowe - COGNOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000 II Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 40 710 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -450 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 785 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 791 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 2 578 482 0
EBITDA (tys. zł) 2 128 482 0
Aktywa (tys. zł) 87 284 0 93 186
Kapitał własny (tys. zł)* 30 445 0 27 458
Liczba akcji (tys. szt.) 6 331,487 8 441,983
Zysk na akcję (zł) 0,125 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,809 3,253
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej