pb.pl
1,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Cognor SA (COG)

Wyniki finansowe - COGNOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 309 745 330 837 438 726 411 215
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 342 -29 941 32 593 22 629
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 346 -17 142 38 078 8 933
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 040 -18 559 29 441 6 136
Amortyzacja (tys. zł) 9 644 8 518 9 826 10 162
EBITDA (tys. zł) 24 986 -21 423 42 419 32 791
Aktywa (tys. zł) 846 673 853 188 970 196 943 206
Kapitał własny (tys. zł)* 148 474 148 973 173 755 175 629
Liczba akcji (tys. szt.) 94 293,257 100 354,491 100 354,491 101 268,031
Zysk na akcję (zł) 0,117 -0,185 0,293 0,061
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,575 1,484 1,731 1,734
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej