164,2000 zł
-1,08% -1,8000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COMARCH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 517 369 416 344 426 323 471 129
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 61 827 42 816 28 330 60 311
Zysk (strata) brutto (tys.) 52 960 43 356 14 465 41 730
Zysk (strata) netto (tys.)* 35 640 32 439 12 351 27 894
Amortyzacja (tys.) 27 123 22 876 23 627 23 581
EBITDA (tys.) 88 950 65 692 51 957 83 892
Aktywa (tys.) 2 110 248 2 161 075 2 124 343 2 168 818
Kapitał własny (tys.)* 1 185 912 1 221 973 1 213 286 1 261 998
Liczba akcji (tys. szt.) 8 133,349 8 133,349 8 133,349 8 133,349
Zysk na akcję (zł) 4,382 3,988 1,519 3,430
Wartość księgowa na akcję (zł) 145,809 150,242 149,174 155,163
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej