165,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COMARCH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 104 165 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 250 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 048 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 075 0
Amortyzacja (tys.) 2 578 0
EBITDA (tys.) 9 828 0
Aktywa (tys.) 271 316 8 698
Kapitał własny (tys.)* 117 790 3 324
Liczba akcji (tys. szt.) 6 852,387 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,887
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,190
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej