165,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COMARCH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 416 457 377 818 330 966 353 675
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 31 017 44 864 26 919 46 112
Zysk (strata) brutto (tys.) 42 330 20 929 35 968 43 058
Zysk (strata) netto (tys.)* 35 167 14 175 20 344 32 456
Amortyzacja (tys.) 21 211 21 892 24 565 18 424
EBITDA (tys.) 52 228 66 756 51 484 64 536
Aktywa (tys.) 1 842 711 1 922 419 1 925 011 1 909 019
Kapitał własny (tys.)* 952 123 982 303 987 378 1 021 597
Liczba akcji (tys. szt.) 8 133,349 8 133,349 8 133,349 8 133,349
Zysk na akcję (zł) 4,324 1,743 2,501 3,990
Wartość księgowa na akcję (zł) 117,064 120,775 121,399 125,606
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej