253,0000 zł
-0,39% -1,0000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COMARCH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 383 979 337 367 385 901 519 902
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 46 228 18 619 58 915 63 465
Zysk (strata) brutto (tys.) 39 468 36 554 43 804 54 464
Zysk (strata) netto (tys.)* 26 078 28 505 30 299 38 156
Amortyzacja (tys.) 21 126 24 728 19 122 27 123
EBITDA (tys.) 67 354 43 347 78 037 90 588
Aktywa (tys.) 2 087 457 2 024 218 1 997 894 2 110 248
Kapitał własny (tys.)* 1 109 693 1 106 214 1 144 601 1 185 912
Liczba akcji (tys. szt.) 8 133,349 8 133,349 8 133,349 8 133,349
Zysk na akcję (zł) 3,206 3,505 3,725 4,691
Wartość księgowa na akcję (zł) 136,437 136,010 140,729 145,809
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej