165,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COMARCH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 420 300 338 688 327 800 354 478
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 25 486 20 944 25 213 66 209
Zysk (strata) brutto (tys.) 12 467 19 354 26 749 53 936
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 154 6 955 20 224 42 500
Amortyzacja (tys.) 17 645 20 298 19 857 23 563
EBITDA (tys.) 43 131 41 242 45 070 89 772
Aktywa (tys.) 1 665 945 1 762 376 1 729 072 1 722 155
Kapitał własny (tys.)* 858 146 866 224 871 941 921 206
Liczba akcji (tys. szt.) 8 133,349 8 133,349 8 133,349 8 133,349
Zysk na akcję (zł) 1,003 0,855 2,487 5,225
Wartość księgowa na akcję (zł) 105,510 106,503 107,206 113,263
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej