pb.pl
2,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Comperia.pl (CPL)

Wyniki finansowe - COMPERIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 722 6 342 6 589 6 300
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 91 100 239
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -17 79 87 228
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 50 79 86 1
Amortyzacja (tys. zł) 375 274 261 258
EBITDA (tys. zł) 389 365 361 497
Aktywa (tys. zł) 14 433 14 513 14 558 14 728
Kapitał własny (tys. zł)* 9 446 9 563 9 683 9 945
Liczba akcji (tys. szt.) 3 491,225 3 511,788 3 511,788 3 511,788
Zysk na akcję (zł) 0,014 0,022 0,024 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,706 2,723 2,757 2,832
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej