pb.pl
2,4600 zł
0,00% 0,0000 zł
Comperia.pl (CPL)

Wyniki finansowe - COMPERIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 257 6 497 6 174 6 509
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -286 -1 849 -5 274 32
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -379 -1 941 -5 296 21
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -381 -1 944 -5 126 20
Amortyzacja (tys. zł) 1 095 977 915 119
EBITDA (tys. zł) 809 -872 -4 359 151
Aktywa (tys. zł) 17 534 15 360 13 566 13 325
Kapitał własny (tys. zł)* 8 535 6 512 9 282 9 302
Liczba akcji (tys. szt.) 2 157,891 2 157,891 3 491,225 3 491,225
Zysk na akcję (zł) -0,177 -0,901 -1,468 0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,955 3,018 2,659 2,664
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej