pb.pl
2,4600 zł
0,00% 0,0000 zł
Comperia.pl (CPL)

Wyniki finansowe - COMPERIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 068 5 078 7 182 6 458
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 237 -702 -1 454 6
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 240 -707 -1 508 -83
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 411 -670 -1 485 -86
Amortyzacja (tys. zł) 1 088 1 087 1 063 1 070
EBITDA (tys. zł) -149 385 -391 1 076
Aktywa (tys. zł) 17 428 16 582 16 050 17 956
Kapitał własny (tys. zł)* 11 197 10 527 9 043 9 122
Liczba akcji (tys. szt.) 2 157,891 2 157,891 2 157,891 2 157,891
Zysk na akcję (zł) -0,654 -0,310 -0,688 -0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,189 4,878 4,191 4,227
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej