pb.pl
2,4600 zł
3,36% 0,0800 zł
Comperia.pl (CPL)

Wyniki finansowe - COMPERIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 083 5 940 4 783 5 052
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 072 -926 -5 064 28
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 066 -926 -5 073 14
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 269 -653 -4 497 23
Amortyzacja (tys. zł) 1 136 1 146 1 294 1 087
EBITDA (tys. zł) -936 220 -3 770 1 115
Aktywa (tys. zł) 23 203 23 517 17 806 17 539
Kapitał własny (tys. zł)* 17 529 16 857 12 319 12 536
Liczba akcji (tys. szt.) 2 157,891 2 157,891 2 157,891 2 157,891
Zysk na akcję (zł) -1,051 -0,303 -2,084 0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,123 7,812 5,709 5,809
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej