611,0000 zł
2,69% 16,0000 zł
Creepy Jar (CRJ)

Wyniki finansowe - CREEPYJAR

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 11 863 12 011 7 934 9 107
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 887 8 639 2 544 5 482
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 800 10 001 3 794 7 241
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 109 9 299 3 502 6 315
Amortyzacja (tys.) 297 363 314 300
EBITDA (tys.) 7 184 9 002 2 858 5 782
Aktywa (tys.) 103 729 115 446 120 922 101 128
Kapitał własny (tys.)* 100 022 109 320 87 622 93 937
Liczba akcji (tys. szt.) 679,436 679,436 699,364 699,364
Zysk na akcję (zł) 10,463 13,686 5,007 9,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 147,213 160,898 125,288 134,317
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej