pb.pl
24,0000 zł
10,09% 2,2000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Wyniki finansowe - DEKPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 245 880 188 272 160 401 205 148
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 800 11 300 33 505 11 498
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 906 9 444 31 601 10 041
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 560 6 664 26 631 8 133
Amortyzacja (tys. zł) 2 735 2 316 2 929 2 518
EBITDA (tys. zł) 17 535 13 616 36 434 14 016
Aktywa (tys. zł) 1 039 375 981 188 954 981 983 576
Kapitał własny (tys. zł)* 209 017 215 680 242 312 250 439
Liczba akcji (tys. szt.) 8 362,549 8 362,549 8 362,549 8 362,549
Zysk na akcję (zł) 1,382 0,797 3,185 0,973
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,994 25,791 28,976 29,948
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej