pb.pl
22,2000 zł
-9,02% -2,2000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Wyniki finansowe - DEKPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 193 683 217 074 265 227 177 567
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 401 11 933 17 585 11 355
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 921 8 760 16 288 7 778
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 058 7 189 11 734 5 933
Amortyzacja (tys. zł) 2 070 2 040 2 191 2 239
EBITDA (tys. zł) 11 471 13 973 19 776 13 594
Aktywa (tys. zł) 749 055 817 166 900 817 906 054
Kapitał własny (tys. zł)* 172 654 179 788 191 525 197 458
Liczba akcji (tys. szt.) 8 362,549 8 362,549 8 362,549 8 362,549
Zysk na akcję (zł) 0,724 0,860 1,403 0,709
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,646 21,499 22,903 23,612
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej