pb.pl
24,0000 zł
10,09% 2,2000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Wyniki finansowe - DEKPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 83 898 199 741 220 338 161 051
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 779 23 994 12 859 13 405
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 408 23 061 10 331 12 318
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 887 18 172 8 482 9 022
Amortyzacja (tys. zł) 1 213 1 344 2 300 1 596
EBITDA (tys. zł) 4 992 25 338 15 159 15 001
Aktywa (tys. zł) 529 632 516 298 582 666 614 852
Kapitał własny (tys. zł)* 140 823 158 978 167 443 176 484
Liczba akcji (tys. szt.) 8 362,549 8 362,549 8 362,549 8 362,549
Zysk na akcję (zł) 0,226 2,173 1,014 1,079
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,840 19,011 20,023 21,104
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej