pb.pl
24,2000 zł
-0,82% -0,2000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Wyniki finansowe - DEKPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 584 62 555 99 126 75 015
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 370 6 932 9 200 6 451
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 102 6 512 7 121 5 475
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 965 5 414 8 183 4 437
Amortyzacja (tys. zł) 955 1 461 581 1 045
EBITDA (tys. zł) 13 325 8 393 9 781 7 496
Aktywa (tys. zł) 364 847 404 219 466 795 458 031
Kapitał własny (tys. zł)* 125 316 130 732 138 914 143 351
Liczba akcji (tys. szt.) 8 362,549 8 362,549 8 362,549 8 362,549
Zysk na akcję (zł) 0,952 0,647 0,979 0,531
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,985 15,633 16,611 17,142
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej