pb.pl
22,4000 zł
1,82% 0,4000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Wyniki finansowe - DEKPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 71 034 100 922 52 961 42 584
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 023 3 251 2 255 12 370
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 189 2 308 1 584 10 102
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 590 1 948 1 335 7 965
Amortyzacja (tys. zł) 868 812 909 955
EBITDA (tys. zł) 8 891 4 063 3 164 13 325
Aktywa (tys. zł) 308 330 327 897 347 732 364 847
Kapitał własny (tys. zł)* 114 062 116 013 117 348 125 316
Liczba akcji (tys. szt.) 8 362,549 8 362,549 8 362,549 8 362,549
Zysk na akcję (zł) 0,668 0,233 0,160 0,952
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,640 13,873 14,033 14,985
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej