pb.pl
22,2000 zł
-9,02% -2,2000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Wyniki finansowe - DEKPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 63 489 83 764 77 450
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 535 11 523 2 047
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 754 10 507 1 217
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 492 8 637 925
Amortyzacja (tys. zł) 0 1 151 789
EBITDA (tys. zł) 6 535 12 674 2 836
Aktywa (tys. zł) 0 218 329 262 606
Kapitał własny (tys. zł)* 0 75 344 103 915
Liczba akcji (tys. szt.) 6 410,000 6 410,000 8 362,549
Zysk na akcję (zł) 0,701 1,347 0,111
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 11,754 12,426
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej