pb.pl
30,6000 zł
-4,37% -1,4000 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2005 IV Q 2006 IV Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 55 700 63 871 80 757
Kapitał własny (tys. zł)* 9 379 10 898 12 034
Liczba akcji (tys. szt.) 4 480,000 4 480,000 4 480,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,094 2,433 2,686
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej