9,3800 zł
0,86% 0,0800 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2005 IV Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 55 700 63 871
Kapitał własny (tys.)* 9 379 10 898
Liczba akcji (tys. szt.) 8 960,000 8 960,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,047 1,216
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej