9,3800 zł
0,86% 0,0800 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 208 613 229 467 226 894 215 705
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 579 9 435 10 497 7 311
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 240 9 428 9 996 7 279
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 769 7 778 7 952 6 016
Amortyzacja (tys.) 3 273 3 397 3 444 3 349
EBITDA (tys.) 10 852 12 832 13 941 10 660
Aktywa (tys.) 315 400 319 526 315 960 0
Kapitał własny (tys.)* 127 314 130 318 138 265 0
Liczba akcji (tys. szt.) 11 960,000 11 960,000 11 960,000 11 960,000
Zysk na akcję (zł) 0,566 0,650 0,665 0,503
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,645 10,896 11,561 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej