pb.pl
31,8000 zł
4,61% 1,4000 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 163 195 161 263 150 258 162 823
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 250 5 125 3 942 4 104
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 744 4 654 3 497 3 569
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 803 3 966 2 690 2 712
Amortyzacja (tys. zł) 776 757 772 1 412
EBITDA (tys. zł) 6 026 5 882 4 714 5 516
Aktywa (tys. zł) 206 269 206 148 183 882 225 063
Kapitał własny (tys. zł)* 72 638 76 606 79 297 81 229
Liczba akcji (tys. szt.) 5 980,000 5 980,000 5 980,000 5 980,000
Zysk na akcję (zł) 0,636 0,663 0,450 0,454
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,147 12,810 13,260 13,583
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej