9,3800 zł
0,86% 0,0800 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 191 210 197 598 203 302 187 577
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 244 6 854 6 556 1 884
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 627 7 120 7 115 2 486
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 422 6 095 5 777 1 790
Amortyzacja (tys.) 2 684 2 746 2 741 2 337
EBITDA (tys.) 7 928 9 600 9 297 4 221
Aktywa (tys.) 263 083 274 935 271 709 279 576
Kapitał własny (tys.)* 111 112 113 317 119 096 120 535
Liczba akcji (tys. szt.) 11 960,000 11 960,000 11 960,000 11 960,000
Zysk na akcję (zł) 0,370 0,510 0,483 0,150
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,290 9,475 9,958 10,078
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej