pb.pl
32,0000 zł
33,33% 8,0000 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 162 130 164 586 148 390 158 672
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 742 5 881 987 4 409
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 143 5 314 431 3 912
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 128 4 254 348 3 068
Amortyzacja (tys. zł) 726 751 754 763
EBITDA (tys. zł) 5 468 6 632 1 741 5 172
Aktywa (tys. zł) 201 795 204 736 186 279 203 713
Kapitał własny (tys. zł)* 63 519 67 774 68 153 71 225
Liczba akcji (tys. szt.) 5 980,000 5 980,000 5 980,000 5 980,000
Zysk na akcję (zł) 0,523 0,711 0,058 0,513
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,622 11,333 11,397 11,911
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej