pb.pl
32,0000 zł
33,33% 8,0000 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 140 404 147 598 123 488 155 088
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 722 4 773 1 569 5 789
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 228 4 380 1 004 5 254
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 634 3 600 639 4 594
Amortyzacja (tys. zł) 604 622 606 701
EBITDA (tys. zł) 4 326 5 395 2 175 6 490
Aktywa (tys. zł) 182 705 184 884 171 082 200 844
Kapitał własny (tys. zł)* 53 867 57 469 58 125 62 721
Liczba akcji (tys. szt.) 5 980,000 5 980,000 5 980,000 5 980,000
Zysk na akcję (zł) 0,440 0,602 0,107 0,768
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,008 9,610 9,720 10,488
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej