9,3800 zł
0,86% 0,0800 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 215 167 205 395 215 740 182 031
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 331 4 762 8 856 2 568
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 264 4 551 8 991 2 472
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 481 3 892 7 401 1 883
Amortyzacja (tys.) 2 664 2 756 2 675 2 917
EBITDA (tys.) 10 995 7 518 11 531 5 485
Aktywa (tys.) 261 018 248 622 267 405 243 637
Kapitał własny (tys.)* 97 042 98 246 105 649 106 689
Liczba akcji (tys. szt.) 11 960,000 11 960,000 11 960,000 11 960,000
Zysk na akcję (zł) 0,542 0,325 0,619 0,157
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,114 8,215 8,834 8,920
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej