1,1000 zł
-2,48% -0,0280 zł
Avatrix SA (AVT)

Wyniki finansowe - AVATRIX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 474 1 512 1 296 1 367
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 59 193 44 6
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 48 172 36 -4
Amortyzacja (tys. zł) 92 90 135 133
EBITDA (tys. zł) 92 90 135 133
Aktywa (tys. zł) 8 322 8 660 8 583 8 633
Kapitał własny (tys. zł)* 7 621 8 236 8 200 8 235
Liczba akcji (tys. szt.) 10 742,134 11 823,361 11 823,361 12 000,027
Zysk na akcję (zł) 0,004 0,015 0,003 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,709 0,697 0,694 0,686
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej