1,1280 zł
0,71% 0,0080 zł
Avatrix SA (AVT)

Wyniki finansowe - AVATRIX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 927 1 358 1 097 1 801
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -9 128 233 121
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -34 96 211 103
Amortyzacja (tys. zł) 72 88 73 94
EBITDA (tys. zł) 72 88 73 94
Aktywa (tys. zł) 8 269 8 018 8 237 8 198
Kapitał własny (tys. zł)* 7 123 6 989 7 223 7 317
Liczba akcji (tys. szt.) 10 742,134 10 742,134 10 742,134 10 742,134
Zysk na akcję (zł) -0,003 0,009 0,020 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,663 0,651 0,672 0,681
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej