1,1000 zł
-2,48% -0,0280 zł
Avatrix SA (AVT)

Wyniki finansowe - AVATRIX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 600 410 303 1 559
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 442 3 -54 351
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 436 -13 -54 328
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 63 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 63 0
Aktywa (tys. zł) 6 111 5 959 5 937 8 303
Kapitał własny (tys. zł)* 5 329 5 083 5 243 7 340
Liczba akcji (tys. szt.) 8 513,220 8 513,220 8 513,220 10 742,134
Zysk na akcję (zł) 0,051 -0,002 -0,006 0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,626 0,597 0,616 0,683
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej