1,1000 zł
-2,48% -0,0280 zł
Avatrix SA (AVT)

Wyniki finansowe - AVATRIX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2007 II Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -63
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -63
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -63
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 -63
Aktywa (tys. zł) 1 647 1 647
Kapitał własny (tys. zł)* 579 579
Liczba akcji (tys. szt.) 6 420,000 6 420,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,090 0,090
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej