140,4000 zł
1,15% 1,6000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 435 713 265 786 748 954 528 187
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 72 808 28 130 158 537 105 296
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 72 797 28 493 158 956 104 740
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 58 791 21 899 128 816 84 263
Amortyzacja (tys. zł) 2 457 2 335 2 478 3 685
EBITDA (tys. zł) 75 265 30 465 161 015 108 981
Aktywa (tys. zł) 2 608 115 2 610 014 2 538 953 2 693 477
Kapitał własny (tys. zł)* 894 249 917 594 1 046 473 1 134 454
Liczba akcji (tys. szt.) 24 968,422 24 968,422 24 968,422 25 068,422
Zysk na akcję (zł) 2,355 0,877 5,159 3,361
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,815 36,750 41,912 45,254
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej