140,8000 zł
1,44% 2,0000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 322 505 245 201 723 966 203 480
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 58 280 32 355 145 707 22 544
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 59 030 32 101 146 083 22 396
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 48 981 25 988 116 713 17 515
Amortyzacja (tys. zł) 1 588 2 125 2 133 2 324
EBITDA (tys. zł) 59 868 34 480 147 840 24 868
Aktywa (tys. zł) 2 288 393 2 384 192 2 390 395 2 480 672
Kapitał własny (tys. zł)* 855 187 881 248 1 002 259 1 023 692
Liczba akcji (tys. szt.) 24 868,422 24 868,422 24 868,422 24 968,422
Zysk na akcję (zł) 1,970 1,045 4,693 0,701
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,388 35,436 40,302 40,999
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej