pb.pl
0,3060 zł
-7,27% -0,0240 zł
Drop SA (DRP)

Wyniki finansowe - DROP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -20 790 -46 -202 -84
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -30 463 -654 -812 -685
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -30 463 -654 -812 -685
Amortyzacja (tys. zł) 3 4 3 4
EBITDA (tys. zł) -20 787 -42 -199 -80
Aktywa (tys. zł) 2 952 2 883 2 698 2 611
Kapitał własny (tys. zł)* -33 730 -34 384 -35 196 -35 881
Liczba akcji (tys. szt.) 5 287,703 5 287,703 5 287,703 5 287,703
Zysk na akcję (zł) -5,761 -0,124 -0,154 -0,130
Wartość księgowa na akcję (zł) -6,379 -6,503 -6,656 -6,786
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej