pb.pl
0,3060 zł
-7,27% -0,0240 zł
Drop SA (DRP)

Wyniki finansowe - DROP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -107 -9 -2 435 -71
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -250 -166 -8 047 -209
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -195 -26 -9 306 -209
Amortyzacja (tys. zł) 3 4 3 4
EBITDA (tys. zł) -104 -5 -2 432 -67
Aktywa (tys. zł) 11 106 11 225 3 166 3 080
Kapitał własny (tys. zł)* 6 274 6 248 -3 058 -3 267
Liczba akcji (tys. szt.) 5 287,703 5 287,703 5 287,703 5 287,703
Zysk na akcję (zł) -0,037 -0,005 -1,760 -0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,187 1,182 -0,578 -0,618
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej