pb.pl
0,3060 zł
-7,27% -0,0240 zł
Drop SA (DRP)

Wyniki finansowe - DROP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 250 203 21 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -588 -556 -339 338
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -841 -655 381 155
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -699 -550 198 131
Amortyzacja (tys. zł) 334 314 3 4
EBITDA (tys. zł) -254 -242 -336 342
Aktywa (tys. zł) 23 449 13 728 10 873 11 099
Kapitał własny (tys. zł)* 6 690 6 140 6 338 6 469
Liczba akcji (tys. szt.) 5 287,703 5 287,703 5 287,703 5 287,703
Zysk na akcję (zł) -0,132 -0,104 0,037 0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,265 1,161 1,199 1,223
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej