pb.pl
0,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Drop SA (DRP)

Wyniki finansowe - DROP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 70 541 70 713 40 948 761
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 520 -89 -866 -860
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 320 -363 -1 388 -1 147
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 335 -403 -2 907 -1 004
Amortyzacja (tys. zł) 492 407 385 350
EBITDA (tys. zł) 1 012 318 -481 -510
Aktywa (tys. zł) 65 848 62 038 29 525 24 175
Kapitał własny (tys. zł)* 27 566 11 300 8 393 7 389
Liczba akcji (tys. szt.) 5 287,703 5 287,703 5 287,703 5 287,703
Zysk na akcję (zł) 0,063 -0,076 -0,550 -0,190
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,213 2,137 1,587 1,397
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej