4,0300 zł
-1,47% -0,0600 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 27 009 34 866 30 116 24 627
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -358 -258 -1 372 -702
Zysk (strata) brutto (tys.) -351 -423 -1 640 2 598
Zysk (strata) netto (tys.)* -456 -499 -1 707 3 114
Amortyzacja (tys.) 462 396 362 118
EBITDA (tys.) 104 138 -1 010 -584
Aktywa (tys.) 106 094 98 822 98 116 95 052
Kapitał własny (tys.)* 57 368 56 869 55 162 58 198
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) -0,075 -0,082 -0,279 0,509
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,376 9,295 9,016 9,512
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej