6,7800 zł
-0,29% -0,0200 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2007 IV Q 2008 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 37 404 52 291 64 230
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 -153 -7 958 -3 430
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 -1 022 -11 316 -3 425
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 -670 -8 569 -3 440
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 -153 -7 958 -3 430
Aktywa (tys.) 0 167 044 214 080 0
Kapitał własny (tys.)* 0 128 653 91 884 0
Liczba akcji (tys. szt.) 6 058,950 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) -0,111 -1,400 -0,562
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,234 15,017 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej