4,0000 zł
1,52% 0,0600 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 46 244 65 475 52 454 49 595
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 558 1 301 -2 149 -3 564
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 819 -957 -1 847 -4 428
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 866 -928 -1 796 -4 379
Amortyzacja (tys.) 690 694 712 689
EBITDA (tys.) -1 868 1 995 -1 437 -2 875
Aktywa (tys.) 116 773 136 384 130 001 124 641
Kapitał własny (tys.)* 69 465 68 537 66 741 62 362
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) -0,305 -0,152 -0,294 -0,716
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,353 11,202 10,908 10,192
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej