6,6800 zł
1,52% 0,1000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 29 015 33 283 56 301 38 819
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 327 5 578 12 460 8 181
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 536 5 413 12 719 7 839
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 333 4 374 10 291 6 740
Amortyzacja (tys.) 342 344 323 320
EBITDA (tys.) 1 669 5 922 12 783 8 501
Aktywa (tys.) 89 183 106 503 127 700 127 339
Kapitał własny (tys.)* 63 160 67 534 75 990 82 730
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) 0,218 0,715 1,682 1,102
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,323 11,038 12,420 13,521
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej