4,0000 zł
-2,91% -0,1200 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 29 368 51 764 23 035 21 973
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 287 10 195 4 711 -1 815
Zysk (strata) brutto (tys.) 496 10 228 5 022 -2 016
Zysk (strata) netto (tys.)* 129 8 315 4 107 -1 572
Amortyzacja (tys.) 313 284 289 286
EBITDA (tys.) 1 600 10 479 5 000 -1 529
Aktywa (tys.) 117 025 130 422 117 421 121 673
Kapitał własny (tys.)* 82 858 91 173 86 102 84 530
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) 0,021 1,359 0,671 -0,257
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,542 14,901 14,072 13,815
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej