6,6800 zł
1,52% 0,1000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 34 987 28 754 29 320 41 024
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 -1 022 -1 027 -556
Zysk (strata) brutto (tys.) -139 -1 150 -1 158 -634
Zysk (strata) netto (tys.)* -163 -1 225 -1 128 -620
Amortyzacja (tys.) 434 468 463 456
EBITDA (tys.) 439 -554 -564 -100
Aktywa (tys.) 92 292 87 061 76 742 97 872
Kapitał własny (tys.)* 54 280 53 055 51 616 50 996
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) -0,027 -0,200 -0,184 -0,101
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,871 8,671 8,436 8,335
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej