3,2800 zł
-6,29% -0,2200 zł
INVISTA SA (INV)

Wyniki finansowe - INVISTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 12 3 13
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -283 -368 -304 -11 547
Zysk (strata) brutto (tys.) 123 -511 -221 -11 684
Zysk (strata) netto (tys.)* 107 -495 -228 -11 052
Amortyzacja (tys.) 3 3 3 3
EBITDA (tys.) -280 -365 -301 -11 544
Aktywa (tys.) 62 602 62 211 61 930 49 938
Kapitał własny (tys.)* 44 046 43 551 43 323 32 272
Liczba akcji (tys. szt.) 14 461,991 14 461,991 14 461,991 14 461,991
Zysk na akcję (zł) 0,007 -0,034 -0,016 -0,764
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,046 3,011 2,996 2,231
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej