0,7000 zł
7,69% 0,0500 zł
INVISTA SA (INV)

Wyniki finansowe - INVISTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 12 3 13
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -283 -368 -304 -11 547
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 123 -511 -221 -11 684
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 107 -495 -228 -11 052
Amortyzacja (tys. zł) 3 3 3 3
EBITDA (tys. zł) -280 -365 -301 -11 544
Aktywa (tys. zł) 62 602 62 211 61 930 49 938
Kapitał własny (tys. zł)* 44 046 43 551 43 323 32 272
Liczba akcji (tys. szt.) 14 461,991 14 461,991 14 461,991 14 461,991
Zysk na akcję (zł) 0,007 -0,034 -0,016 -0,764
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,046 3,011 2,996 2,231
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej