6,3000 zł
2,44% 0,1500 zł
INVISTA SA (INV)

Wyniki finansowe - INVISTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 224 1 093 374 264
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -260 497 142 -1 902
Zysk (strata) brutto (tys.) -286 435 30 -3 856
Zysk (strata) netto (tys.)* -281 289 -21 -3 848
Amortyzacja (tys.) 24 24 4 3
EBITDA (tys.) -236 521 146 -1 899
Aktywa (tys.) 67 114 67 252 67 253 62 813
Kapitał własny (tys.)* 49 249 49 538 49 440 43 941
Liczba akcji (tys. szt.) 14 461,991 14 461,991 14 461,991 14 461,991
Zysk na akcję (zł) -0,019 0,020 -0,001 -0,266
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,405 3,425 3,419 3,038
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej