6,5000 zł
5,69% 0,3500 zł
INVISTA SA (INV)

Wyniki finansowe - INVISTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 57 547
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) -176 233
Zysk (strata) netto (tys.)* -176 233
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 2 001 4 069
Kapitał własny (tys.)* 1 704 3 727
Liczba akcji (tys. szt.) 2 451,991 2 451,991
Zysk na akcję (zł) -0,072 0,095
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,695 1,520
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej