Wyniki finansowe - ELKOP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 853 1 211 1 878 1 807
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 349 19 748 682 -946
Zysk (strata) brutto (tys.) 810 18 973 175 -1 101
Zysk (strata) netto (tys.)* 168 15 192 483 -2 834
Amortyzacja (tys.) 137 81 80 37
EBITDA (tys.) 486 19 829 762 -909
Aktywa (tys.) 44 387 67 719 66 702 61 211
Kapitał własny (tys.)* 22 827 57 682 57 292 54 458
Liczba akcji (tys. szt.) 124 792,585 132 502,755 132 502,755 132 502,755
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,115 0,004 -0,021
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,183 0,435 0,432 0,411
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej