Wyniki finansowe - ELKOP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 705 2 058 2 341 -1 372
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -137 217 25 -1 189
Zysk (strata) brutto (tys.) -580 -3 387 394 -958
Zysk (strata) netto (tys.)* -371 -3 425 120 -410
Amortyzacja (tys.) 78 253 59 150
EBITDA (tys.) -59 470 84 -1 039
Aktywa (tys.) 26 264 0 0 27 891
Kapitał własny (tys.)* 9 475 0 0 22 362
Liczba akcji (tys. szt.) 44 167,585 85 667,585 85 667,585 85 667,585
Zysk na akcję (zł) -0,008 -0,040 0,001 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,215 0,000 0,000 0,261
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej