Wyniki finansowe - ELKOP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 873 76 436 1 497
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -746 -520 771 -1 394
Zysk (strata) brutto (tys.) -843 -543 767 -1 536
Zysk (strata) netto (tys.)* -843 -546 715 -1 481
Amortyzacja (tys.) 102 73 92 77
EBITDA (tys.) -644 -447 863 -1 317
Aktywa (tys.) 14 348 13 476 0 13 358
Kapitał własny (tys.)* 11 129 11 243 0 9 816
Liczba akcji (tys. szt.) 44 167,585 44 167,585 44 167,585 44 167,585
Zysk na akcję (zł) -0,019 -0,012 0,016 -0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,252 0,255 0,000 0,222
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej