0,4300 zł
-4,44% -0,0200 zł
G-Energy S.A. (GNG)

Wyniki finansowe - GENRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 86 94 179 72
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 -49
Zysk (strata) brutto (tys.) -659 521 -803 -556
Zysk (strata) netto (tys.)* -537 494 -803 -557
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 21
EBITDA (tys.) 0 0 0 -28
Aktywa (tys.) 3 416 3 902 3 112 2 566
Kapitał własny (tys.)* 2 760 3 255 2 452 1 893
Liczba akcji (tys. szt.) 16 250,000 16 250,000 16 250,000 16 250,000
Zysk na akcję (zł) -0,033 0,030 -0,049 -0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,170 0,200 0,151 0,116
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej