0,4800 zł
0,21% 0,0010 zł
G-Energy S.A. (GNG)

Wyniki finansowe - GENRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 9 9
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -467 55 363
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -455 41 269
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 1 045 3 004 3 312
Kapitał własny (tys. zł)* 1 045 1 086 3 300
Liczba akcji (tys. szt.) 16 250,000 16 250,000 16 250,000
Zysk na akcję (zł) -0,028 0,003 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,064 0,067 0,203
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej