pb.pl
1,9900 zł
0,00% 0,0000 zł
WIKANA SA (WIK)

Wyniki finansowe - WIKANA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 514 8 428 8 534 29 243
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 793 646 -3 578 7 154
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 575 -686 -4 583 5 596
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 -826 -4 482 5 498
Amortyzacja (tys. zł) 69 182 314 322
EBITDA (tys. zł) 1 862 828 -3 264 7 476
Aktywa (tys. zł) 205 520 219 525 235 443 229 427
Kapitał własny (tys. zł)* 48 314 47 487 42 740 48 178
Liczba akcji (tys. szt.) 20 014,797 20 014,797 20 014,797 20 014,797
Zysk na akcję (zł) 0,001 -0,041 -0,224 0,275
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,414 2,373 2,135 2,407
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej