pb.pl
2,0000 zł
0,50% 0,0100 zł
WIKANA SA (WIK)

Wyniki finansowe - WIKANA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 946 6 997 7 971 46 575
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 560 294 -1 800 7 729
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -492 -835 -3 168 6 288
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -479 -943 -3 177 6 181
Amortyzacja (tys. zł) 207 751 845 829
EBITDA (tys. zł) 1 767 1 045 -955 8 558
Aktywa (tys. zł) 204 711 207 063 230 686 208 873
Kapitał własny (tys. zł)* 46 240 45 298 42 121 48 302
Liczba akcji (tys. szt.) 20 014,797 20 014,797 20 014,797 20 014,797
Zysk na akcję (zł) -0,024 -0,047 -0,159 0,309
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,310 2,263 2,104 2,413
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej