pb.pl
1,9900 zł
-1,49% -0,0300 zł
WIKANA SA (WIK)

Wyniki finansowe - WIKANA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 835 10 886 21 747 14 865
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 799 367 260 1 906
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 64 -1 223 -1 366 283
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -44 -1 308 -971 263
Amortyzacja (tys. zł) 494 533 430 398
EBITDA (tys. zł) 2 293 900 690 2 304
Aktywa (tys. zł) 192 248 199 464 198 666 197 563
Kapitał własny (tys. zł)* 48 736 47 428 46 456 46 719
Liczba akcji (tys. szt.) 20 014,797 20 014,797 20 014,797 20 014,797
Zysk na akcję (zł) -0,002 -0,065 -0,049 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,435 2,370 2,321 2,334
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej