pb.pl
1,9900 zł
0,00% 0,0000 zł
WIKANA SA (WIK)

Wyniki finansowe - WIKANA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 186 9 341 41 452 21 462
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -323 1 979 9 708 5 381
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 355 1 236 7 547 3 664
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 480 965 7 409 3 452
Amortyzacja (tys. zł) 754 703 -32 490
EBITDA (tys. zł) 431 2 682 9 676 5 871
Aktywa (tys. zł) 206 348 220 697 203 731 196 845
Kapitał własny (tys. zł)* 36 785 37 932 45 328 48 779
Liczba akcji (tys. szt.) 20 014,797 20 014,797 20 014,797 20 014,797
Zysk na akcję (zł) -0,224 0,048 0,370 0,172
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,838 1,895 2,265 2,437
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej